”Varför finns det inga ekonomiböcker som är skrivna som du pratar Jeanette?”

Nu finns det!

affärsekonomi

Praktisk affärsekonomi för chefer och entreprenörer

Oavsett bakgrund, erfarenheter och roll förväntas du dagligen ta beslut som påverkar företagets kort- och långsiktiga ekonomi. Med en större kunskap inom affärsekonomi, och hur du kan använda de ekonomiska verktygen, står du bättre rustad att förstå verksamheten och fatta rätt beslut i varje situation.

Praktisk affärsekonomi ger dig de kunskaper, metoder, råd och verktyg som du behöver för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Lär dig förstå företagets balans- och resultaträkning, betydelsen av en väl genomtänkt budget och rätt urval av nyckeltal. Få grepp om lönsamhets- och resultatplanering, investeringskalkyler, kapitalbindning, kassaflöde och mycket annat.

Till boken finns också en webbplats där du kan göra snabbtester efter varje kapitel för att ytterligare befästa dina kunskaper.

Företagsekonomi - från begrepp till beslut (faktabok)

Företagsekonomi – från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi.

Genom indelningen får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en övningsbok med instuderingsfrågor, diskussionsunderlag, övningsuppgifter och facit med utförliga lösningar. I den åttonde upplagan har uppdateringar gjorts med både anpassad fakta om nya modeller och uppgifter för att beskriva hur den ökade digitaliseringen har medfört förändrade arbetssätt inom ekonomistyrning och marknadsföring. Företagsekonomi – från begrepp till beslut är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi på eftergymnasial nivå. Boken kan användas i YH-utbildningar och på kurser vid universitet och på högskola, men även av utbildningsföretag och vid företagsintern utbildning.

Företagsekonomi - från begrepp till beslut (övningsbok)

Företagsekonomi – från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. I övningsboken finns instuderingsfrågor, diskussionsunderla, minimbasplan samt övningsuppgifter med facit.