Rådgivning och coachning

Rådgivningen är en stor del av min verksamhet. Då ses vi och vi diskuterar fakta inom mitt område, bara du och jag eller hela ledningsgruppen. Vi kan till exempel prata om hur vi ska göra ditt företag lönsammare eller sätter upp nya ekonomistyrningsverktyg. 

Vad är då coachning och när passar den?

Jag arbetar med Katalyserande coachning. Det handlar om att stötta dig och att ställa frågor som gör att du hittar dina egna svar på vad du vill och vad som ska till för att kunna komma dit du vill. Sen ser vi till tillsammans att det också blir gjort. Katalyserande coachning är inte rådgivning eller terapi utan det handlar om att sätta upp professionella och/eller personliga mål och utforma planer som faktiskt tar dig dit du vill. Hitta lösningar på problemet och göra det som är bra ännu bättre. Poängen med att ställa frågor som gör att du hittar dina egna lösningar är att du har bättre koll på din situation än vad jag har. Lösningar som du kommer på själv, känner du mer för än lösningar som du får serverade från någon annan.

En stor del av min rådgivning idag är dock redan med inslag av stora delar coachning då jag anser att det är viktigt att vi hittar en lösning som passar dig, dina värderingar och förutsättningar och är inte alltid nödvändigtvis den jag skulle använt. Det finns många olika vägar till rätt svar. 

Innan vi startar vårt samarbete så bestämmer vi upplägget tillsammans med vilka delar som ska ingå.