Mina kurser

Ekonomi för nyfikna

Ekonomi för säljare

Ekonomi för chefer

Ekonomi för ekonomer

Kurs

Ekonomi för nyfikna

Du hör allt mer ekonomiska begrepp omkring dig. På TV, på företaget du arbetar och när du sitter och planerar något tillsammans med dina kompisar. Du känner att om du visste mer om ekonomi så skulle du känna dig tryggare i ekonomiska diskussioner och ta bättre beslut. 

Jag går igenom de mest grundläggande begreppen inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till olika delar av företaget. Efter vi träffats känner du till olika begrepp inom ekonomistyrning och du har fått kompetens att använda olika ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område. 

Jag går bland annat igenom:

 • Varför behövs ekonomistyrning
 • Vad innebär budgetering och resultatplanering
 • Olika nyckeltal – finansiella och icke-finansiella
 • Förståelse för kopplingen pålägg-marginal-inköpspris
 • Hur och varför man använder olika ekonomistyrningsverktyg
 • Att läsa och förstå en balans- och resultatrapport
 • Hur vision, strategi och ekonomistyrning går hand i hand
 • Vikten av företagets värderingar för ekonomistyrning

Kurs

Ekonomi för säljare

Du sitter i säljmöte med en inköpare. Han börjar prata med det ena ekonomiordet efter det andra och du känner att du inte vet vad det är han pratar om. Du känner dig nervös och tänker att tänk om jag visste mer ekonomi vilken fördel jag skulle få i nästa samtal.

Jag går igenom grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till din roll som säljare. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess och känner en större trygghet och kompetens att använda ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

Jag går vi bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom ekonomistyrning
 • Varför och när man använder olika ekonomistyrningsverktyg
 • Hur vision, strategi och ekonomistyrning går hand i hand
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra företaget i rätt riktning
 • Förståelse för kopplingen pålägg-marginal-inköpspris
 • Varför och hur man använder nyckeltal
 • Varför man arbetar med budget och kalkyler

Kurs

Ekonomi för chefer

Du sitter med ledningsgruppen och de pratar om nyckeltal och hur du tänker runt det. Tänker?! tänker du – det är väl ekonomen som bestämmer det? Nej, inte längre, utan du förväntas ta större ansvar för hur du får din avdelning att prestera och nå organisationens mål. 

Jag går igenom grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till din roll som chef. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess och känner en större trygghet och kompetens att använda ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

Jag går bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom ekonomistyrning
 • Varför och när man använder olika ekonomistyrningsverktyg
 • Hur man läser och analysera resultat- och balansrapporter samt årsredovisningar
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra din avdelning i rätt riktning
 • Hur du styr med nyckeltal – inte bara finansiella nyckeltal
 • Hur man tar fram hållbara budgetar och kalkyler
 • Verktyg och begrepp vid finansierings- och investeringsbeslut

Kurs

Ekonomi för ekonomer

Företaget du arbetar på går inte så bra. Din roll som ekonom består till största delen av att arbeta med bokföring och bokslutsarbete. Du har fått i uppdrag att se över hur du kan öka likviditeten och lönsamheten samt styra företaget bättre. Vad och hur ska du göra det? Jag går igenom grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till din roll som ekonom. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess och känner en större trygghet att du styr med bästa möjliga verktyg. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

Jag går bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom ekonomistyrning
 • Varför och när man använder olika ekonomistyrningsverktyg
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra företaget rätt riktning
 • Vikten av företagets värderingar för ekonomistyrning
 • Hur vision, strategi och ekonomistyrning går hand i hand
 • Hur du styr med nyckeltal – inte bara finansiella nyckeltal
 • Hur man tar fram hållbara budgetar och kalkyler
 • Verktyg och begrepp vid finansierings- och investeringsbeslut