Mina kurser

Ekonomi för nyfikna

Ekonomi för säljare

Ekonomi för chefer

Ekonomi för ekonomer

Rådgivning och coachning

Rådgivningen är en stor del av min verksamhet. Då ses vi och vi diskuterar fakta inom mitt område, bara du och jag eller hela ledningsgruppen. Vi kan till exempel prata om hur vi ska göra ditt företag lönsammare eller sätter upp nya ekonomistyrningsverktyg. En stor del av min rådgivning idag är dock redan med inslag av stora delar coachning då jag anser att det är viktigt att vi hittar en lösning som passar dig, dina värderingar och förutsättningar och är inte alltid nödvändigtvis den jag skulle använt. Det finns många olika vägar till rätt svar.

Vad är då coachning och när passar den?

Jag arbetar även med Katalyserande coachning. Det handlar om att stötta dig och att ställa frågor som gör att du hittar dina egna svar på vad du vill och vad som ska till för att kunna komma dit du vill. Sen ser vi till tillsammans att det också blir gjort. Katalyserande coachning är inte rådgivning eller terapi utan det handlar om att sätta upp professionella och/eller personliga mål och utforma planer som faktiskt tar dig dit du vill. Hitta lösningar på problemet och göra det som är bra ännu bättre. Poängen med att ställa frågor som gör att du hittar dina egna lösningar är att du har bättre koll på din situation än vad jag har. Lösningar som du kommer på själv, känner du mer för än lösningar som du får serverade från någon annan.

En stor del av min rådgivning idag är dock redan med inslag av stora delar coachning då jag anser att det är viktigt att vi hittar en lösning som passar dig, dina värderingar och förutsättningar och är inte alltid nödvändigtvis den jag skulle använt. Det finns många olika vägar till rätt svar. 

Innan vi startar vårt samarbete så bestämmer vi upplägget tillsammans.

Webbkurser

Under 2023 kommer vi lansera vår onlineskola där vi samlar våra utbildningar vi idag gör ute hos företag!

Är du intresserad redan nu? Skicka mig ett mail så kan du vara en av våra pilotkunder som får tillgång till kurserna innan de lanseras!

Kurs

Ekonomi för nyfikna

Du hör allt mer ekonomiska begrepp omkring dig. På TV, på företaget du arbetar och när du sitter och planerar något tillsammans med dina kompisar. Du känner att om du visste mer om ekonomi så skulle du känna dig tryggare i ekonomiska diskussioner och ta bättre beslut. 

Jag går igenom de mest grundläggande begreppen inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till olika delar av företaget. Efter vi träffats känner du till olika begrepp inom ekonomistyrning och du har fått kompetens att använda olika ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område. 

Jag går bland annat igenom:

 • Varför behövs ekonomistyrning
 • Vad innebär budgetering och resultatplanering
 • Olika nyckeltal – finansiella och icke-finansiella
 • Förståelse för kopplingen pålägg-marginal-inköpspris
 • Hur och varför man använder olika ekonomistyrningsverktyg
 • Att läsa och förstå en balans- och resultatrapport
 • Hur vision, strategi och ekonomistyrning går hand i hand
 • Vikten av företagets värderingar för ekonomistyrning

Kurs

Ekonomi för säljare

Du sitter i säljmöte med en inköpare. Han börjar prata med det ena ekonomiordet efter det andra och du känner att du inte vet vad det är han pratar om. Du känner dig nervös och tänker att tänk om jag visste mer ekonomi vilken fördel jag skulle få i nästa samtal.

Jag går igenom grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till din roll som säljare. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess och känner en större trygghet och kompetens att använda ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

Jag går vi bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom ekonomistyrning
 • Varför och när man använder olika ekonomistyrningsverktyg
 • Hur vision, strategi och ekonomistyrning går hand i hand
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra företaget i rätt riktning
 • Förståelse för kopplingen pålägg-marginal-inköpspris
 • Varför och hur man använder nyckeltal
 • Varför man arbetar med budget och kalkyler

Kurs

Ekonomi för chefer

Du sitter med ledningsgruppen och de pratar om nyckeltal och hur du tänker runt det. Tänker?! tänker du – det är väl ekonomen som bestämmer det? Nej, inte längre, utan du förväntas ta större ansvar för hur du får din avdelning att prestera och nå organisationens mål. 

Jag går igenom grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till din roll som chef. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhetsprocess och känner en större trygghet och kompetens att använda ekonomiska begrepp. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

Jag går bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom ekonomistyrning
 • Varför och när man använder olika ekonomistyrningsverktyg
 • Hur man läser och analysera resultat- och balansrapporter samt årsredovisningar
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra din avdelning i rätt riktning
 • Hur du styr med nyckeltal – inte bara finansiella nyckeltal
 • Hur man tar fram hållbara budgetar och kalkyler
 • Verktyg och begrepp vid finansierings- och investeringsbeslut

Kurs

Ekonomi för ekonomer

Företaget du arbetar på går inte så bra. Din roll som ekonom består till största delen av att arbeta med bokföring och bokslutsarbete. Du har fått i uppdrag att se över hur du kan öka likviditeten och lönsamheten samt styra företaget bättre. Vad och hur ska du göra det? 

Jag går igenom grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och hur de är kopplade till din roll som ekonom. Du får en bättre förståelse för företagets lönsamhets-process och känner en större trygghet att du styr med bästa möjliga verktyg. Mentalt stärker det dig att du nu kan ta diskussioner och beslut utanför ditt område.

Jag går bland annat igenom:

 • Grundläggande begrepp och verktyg inom ekonomistyrning
 • Varför och när man använder olika ekonomistyrningsverktyg
 • Hur man utnyttjar ekonomiska rapporter som verktyg för att styra företaget rätt riktning
 • Vikten av företagets värderingar för ekonomistyrning
 • Hur vision, strategi och ekonomistyrning går hand i hand
 • Hur du styr med nyckeltal – inte bara finansiella nyckeltal
 • Hur man tar fram hållbara budgetar och kalkyler
 • Verktyg och begrepp vid finansierings- och investeringsbeslut