budget

BUDGETLÖS STYRNING

Handelsbanken är ett av de företagen som starkt motsatt sig användning av budget och förespråkar budgetlös styrning istället för det traditionella budgetarbetet. De har under åren blivit starkt förknippad med budgetslös styrning. Vid budgetlös styrning använder man andra verktyg, så som till exempel nyckeltal, för att kontrollera och styra hur det går istället för den traditionella budgeten. Man jämför med tidigare prestationer och hur andra enheter, både i och utanför företaget, presterar för att se om man styr och är på rätt väg.

När man pratar om budgetlös styrning är viktig att nämna att det oftast är enbart resultatbudgeten som avses. Likviditetsbudgeten används fortfarande oftast i allra hög grad för att ha kontroll och kunna styra företagets viktiga likvida flöden.

Flertal företag har provat att gå över till budgetslös styrning, men sedan tvingats att gå tillbaka till den traditionella budgeten igen. Anledningarna kan variera, men man har sett att budgetlös styrning fungerar bättre på företag som har mindre säsongsvariationer, färre ledningsnivåer samt företag med många likvärdiga enheter att jämföra mellan. Konsultbolag där anpassningen till den snabbrörliga marknaden och produkten är personalen har i många fall även de visat sig fungera väl med budgetslös styrning om företagskulturen i övrigt är väl fungerande.

Oftast är det inte viktigt vad man kallar sitt arbete. Ser man närmare på företag som säger sig arbeta budgetlöst kan man se budgetliknande processer och verktyg. Klart är att i den allt mer föränderliga värld där marknader och produkter förändras snabbt är det viktigt att vara anpassningsbar och arbeta aktivt med processer som både styr och har kontroll på att företaget går åt rätt håll.