tänk som en idrottare

TÄNK SOM EN IDROTTARE

För en elitidrottare är det en självklarhet att mäta sin prestation för att kunna veta vad som behöver förbättras och om man är på rätt väg.

Samma sak gäller i företag. Det man bör tänka på är att mäta sådan som är förståeligt för de anställda, går att påverka och ger en rätt bild över hur det går för företaget.

Utöver de vanliga ekonomiska nyckeltalen är det viktigt att även mäta mer mjuka värden som till exempel kundnöjdhet och hur kompetensen utvecklas på företaget. De har en stor inverkan på företagets ekonomi och för att göra företaget lönsamt.