EKONOMI från grekiska till svenska

Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning med resurser. Med andra ord – hur vi använder våra resurser på bästa sätt. Att ha pengar är bra, att ha kontroll över pengarna är bättre. Det är många som tycker ekonomi är svårt och krångligt, men det behöver inte vara det. Många gånger handlar det om inställning och nivå på den kunskap man har i ämnet. För att öka personalens intresse och förståelse kring ekonomin är det bra att ta det i steg och skapa ett strukturerat och kreativt sätt som involverar alla på företaget.

Ekonomi är centralt inom alla företag, men däremot har många ingen utbildning i ämnet, självlärda eller det var många år sedan de läste en bok om ekonomi. För att minska det kunskapsgapet är det väl investerad tid att alla i företaget får en grundläggande utbildning i ekonomi, antingen externt eller av ekonomichefen. När man får förståelse för ord och verktyg som används får de anställda en större trygghet och använder sin nyvunna kunskap i sitt dagliga arbete på ett mer effektivt sätt. Mentalt stärker det och ger en trygghet i ekonomiska diskussioner på företaget.