årsklocka

SKAPA EN ÅRSKLOCKA

Det är många som köper julklapparna veckan innan jul. Det ligger i vår natur att vänta med saker som kan skjutas till morgondagen. Av den anledningen är det viktigt att skapa en årsklocka för företagets viktigaste händelser som till exempel mässor, möten och lanseringar. Då får vi en visuell översiktsbild hur vi använder våra resurser och kan då lättare ta rätt ekonomiskt beslut på alla nivåer i företaget. Det hjälper också till att sänka stressnivåerna i företaget och hos de anställda. Det ger de anställda en mer positiv inställning till sin arbetsdag.