budget ekonomi

BUDGET ÄR SOM EN BAL PÅ SLOTTET

Budgetarbetet är som en bal på slottet. Det kan vara alldeles underbar eller så har man ångest redan när man börjar förbereda sig. Budgetarbete upplevs ofta tråkigt, tungt och tar mycket tid. För att stimulera arbetet bör man bryta ned arbetet i delar och involvera de anställda så det förstår hur företaget tänker och prioriterar. Det blir även lättare att driva igenom beslut om man förstår bakgrunden till det. Så genom att förenkla och involvera personalen kan man få budgetarbetet till att bli en underbar bal på slottet. När man ser fördelarna med att budgeten hjälper till att leda företaget rätt och som en hjälp att använda resurserna på rätt sätt ser man också lättare fördelarna som budgeten ger.