ekonomistyrning

VARFÖR EKONOMISTYRNING?

Ekonomistyrning handlar om att titta bakåt och följa upp företaget över tid, för att sedan vända blicken framåt och styra företaget åt rätt håll. Det gäller att få ut så mycket som möjligt från de resurser som vi har tillgång till. I vårt dagliga liv kan vi se hur människor i vår omgivning hanterar pengar olika. Vissa vill spara och känna en säkerhet att pengarna räcker en lång tid framöver. Andra lever som om varje dag vore den sista.

Företag består av människor med olika tankar och värderingar vad gäller risker och säkerhet. Ekonomistyrningen hjälper till att hålla samman de värderingar i företaget som man har bestämt att man ska arbeta efter. Om man har bestämt att man ska hålla sig på en särskild nivå när det gäller risk kan man styra detta vidare i företaget via ekonomistyrningen. Då leder man de anställda rätt så att de beslut de fattar är i linje med företagets riskprofil och inte alltför mycket utgår från egna värderingar och risknivåer.

Förr talade man om ekonomistyrning i termer av att man följde upp företaget med måttenheter som kunde kopplas till pengar, som till exempel budget och kalkylering. Idag ser man ekonomistyrning som en del i ett större sammanhang och mer som allt som har en avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa mål.

Hur väl de anställda trivs på företaget är idag också något som man räknar in under ekonomistyrning. Personal som trivs stannar kvar längre på företaget och man sparar in pengar på att man inte behöver rekrytera och lära upp ny personal, vilket kan kosta mycket pengar. Man kan också se att anställda som trivs arbetar mer effektivt och med ständiga förbättringar på ett annat sätt än om man inte trivs. Personal som är nöjda sprider det och lockar även andra att vilja arbeta på företaget.