pdca

PDCA DEMINGHJULET

Att effektivisera och förbättra flöden i ett företag kan spara tid, pengar och andra resurser som företaget har. Deming-hjulet, eller PDCA-cykeln som den även kallas, är ett bra verktyg för att använda när du arbetar med förbättringsarbete.

PDCA står för Plan – Do – Check – Act. Det kan användas inom många områden så som att anordna och förbättra en mässa, orderhantering eller hur ni har era möten på företaget.