styre leda ekonomi

STYRA ELLER LEDA?

Ord har en förmåga att skapa känslor hos människor. För någon kan ett ord vara starkt förknippat med en händelse och känsla kopplat till det, medan samma ord hos en annan bara passerar förbi. Ett ord som skiljer sig åt hur man reagerar på är ordet styra. Att bli styrd kan kännas negativt. Om jag säger att jag ska styra dig rätt kan du kanske få en känsla i kroppen som är lite olustig. Om jag istället säger att jag ska leda dig rätt så känns det troligtvis genast bättre i magen.

Att styra materiella ting, som till exempel en maskin, väcker inte samma känslor som när vi säger att vi ska styra en människa. Ordet ekonomistyrning kan därför ibland uppfattas olika beroende på vem man pratar med och hur man pratar om det. Att styra sina produkter i produktionen kan kännas helt ok, men när chefen säger på mötet att vi ska använda ekonomistyrningen för att styra de anställda så väcker det negativa känslor. Lägg till att chefen i nästa mening säger att man ska styra de anställda för att tjäna mer pengar och göra företaget mer lönsamt, så är man ute på djupt vatten vad det gäller känslostormar hos de som lyssnar.

Det är viktigt att tänka på att ord har en stark påverkan på omgivningen när man ska prata ekonomi. Det är också viktigt att förstå att företag existerar för att vara lönsamma och tjäna pengar – annars finns inte företaget kvar om några år.

Så när någon säger ordet budget – hör du att företaget vill styra dig på ett negativt sätt, eller tänker du att det ska leda och hjälpa dig att nå företagets mål på rätt sätt?